انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر فروزان یزدانیان
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922157 (009821)
  نمابر: .................. (009821)
  پست الکترونیک:fyazdanian@hotmail.com
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                     
فلوشیپ بیهوشی قلب